Tags

,

Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname, Behelzende al het merkwaardige van dezelve, met betrekkinge tot de historie, aardryks- en natuurkunde. Philip Fermin. Amsteldam: Jan Roos en Zoon, 1785 (2e editie)

 

fermin molen kl

First edition:

NIEUWE ALGEMEENE BESCHRYVING VAN DE COLONIE VAN SURINAME. Behelzende al het merkwaardige van dezelve, met betrekkinge tot de historie, aardryks- en natuurkunde .  Door PHILIP FERMIN , Doctor der Medicynen, Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers, en van de Zeeuwsche Maatschappy der Weetenschappen te Vlissingen. HARLINGEN, Ter Drukkerye van V. van der PLAATS Junior, 1770.

Philip Fermin (1730-1813) was één van de belangrijkste chroniqeurs van het leven in Suriname in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij verbleef acht jaar in Suriname. Fermin werd geboren in Berlijn maar verhuisde later met zijn familie naar Maastricht. Daar werkte hij eerst als acteur en later als arts. In 1754 vestigde hij zich in Paramaribo. Fermin schreef drie boeken over Suriname. Hij beschrijft de geschiedenis van de kolonie Suriname, de weggelopen slaven (marrons), de flora en fauna, het bestuur van de kolonie, de teelt van planten en het dagelijks leven in Paramaribo. Hij geeft ons ook een groot overzicht van alle plantages en hun eigenaren. Fermin leerde veel van de slaven met betrekking tot kruiden en de bereiding van voedsel. In zijn laatste boek schreef hij ook met betrekking tot de wanbestuur en andere reden voor de daling van de kolonie.

Dit exemplaar werd aangekocht op een veiling bij Van Stockum in Den Haag en kwam uit de bibliotheek van jhr. L.C van Panhuys (1869-1942), die voor het Ministerie van Koloniën in Suriname werkte . Hij deed onderzoek en publiceerde over Suriname en de folklore van haar bevolking.

fermin

 

English:

Philip Fermin (1730-1813) was one of the most important chroniqeurs living in Surinam in second half of the 18th century. He lived eight years in Surinam. He was born in Berlin and moved with his family to Maastricht where he worked initially as a actor and later as a doctor.  In 1754, he established himself at Paramaribo. Fermin wrote three books concerning Surinam.  He  describes the history of the colony Surinam, the runaway slaves, the flora and fauna, the governing board of the colony, the cultivation  of plants and everyday life in Paramaribo. He also gives us a vast overview of all plantations and their owners. Fermin learned much of the slaves concerning kruiden and the preparation of food. In his  last book he also wrote about the mismanagement and other reason for the decline of the colony.

This copy was acquired at an auction at Van Stockum in The Hague and came from the library of  jhr.  L.C van Panhuys (1869-1942) who worked for the Dept of Colonies. He researched and published on Suriname and the folkore of it’s peoples.