Le Planteur de la Guyane ou Dévouement des negres chretiens. Traduit de l’Allemand par F.C. Gerard. Rouen: Megard et Ce, Libraires-Editeurs, 1867.

Dit boekje is exact hetzelfde verhaal als in Witlox’ Vóór Honderd Jaren in Suriname. Heinrich heet hier Emmerich maar voor de rest is de tekst vrijwel identiek aan de Nederlanse tekst van Witlox. Het verscheen in 1867 het geboortejaar van Joseph Witlox. Het toont aan dat Witlox niet de schrijver maar hooguit de vertaler kan zijn. Deze Franse tekst is een vertaling uit het Duits, zo geeft het titelblad aan. Ook wordt vermeld dat de tekst is bestudeerd en goedgekeurd door een comité in het leven geroepen door de aartsbisschop van Rouen. Dit geval van plagiaat was tot op heden onbekend. Een primeur in de Parbode.

Carl Haarnack

surinamica@gmail.com