Ueber die Emancipation der Neger: ein Versuch zur Aufstellung humaner Principien in dieser Frage. F.M. Duttenhofer. Noerdlingen: Beck’schen Buchhandlung, 1855. 94pp. 21 x 14.5cm.

Dit is één van de meest obscure boekjes in de Bibliotheca Surinamica. Het is tegelijkertijd ook één van de meeste zeldzame publikaties (het betreft hier de eerste en enige druk). Friedrich Martin (1810-1859) is geboren in Stuttgart (Duitsland). Hij wordt professor in de diergeneeskunde regiments-paardendokter in Ludwigsburg. In het midden van de 19e eeuw begint men in Nederland met het ronselen van boerenkolonisten voor Suriname. Men probeert ook Duitsers te bewegen de kolonie te bevolken. In 1852 wordt daartoe in Duitsland een commissie benoemd die de mogelijkheden moet onderzoeken. Duttenhofer is geparenteerd aan August Kappler, de stichter van Albina.  Deze reis vormt de basis voor de bizarre en krankzinnige denkbeelden die Duttenhofer in zijn boek ontvouwt. Het is belangrijk te begrijpen dat zijn ideeën ook in 19e eeuws Europa beslist niet gangbaar waren. Hij heeft weinig positiefs te melden als het om mensen met een zwarte huidskleur gaat. Negers zijn aangeklede apen en zijn niet in staat tot het maken van kunst. Haaks hierop staat natuurlijk dat hij wel een grote verzameling kunstvoorwerpen, gemaakt door marrons uit Suriname heeft meegenomen (Linden Museum voor Volkenkunde in Stuttgart).