Tags

,

Een halve eeuw eeuw in Suriname, 1866-1916. Ter dankbare herinnering aan het het gouden jubilé van de aankomst der eerste redemptoristen redemptoristen in de missie van Suriname door eenige missionarissen derzelfde missie. Hertogenbosch: 1916. 96 pp.

Van de personen met een nummer zijn de namen vermeld. De drie jongens op de voorgrond dragen geen nummer en hun namen blijven helaas onvermeld

Dit boek geeft een prachtig inzicht in de geschiedenis van de eerste redemptoristen in Suriname. Het bevat een aantal mooie foto’s van katholieke kerken en schoolkinderen. Een groot portret van Petrus Donders ontbreekt uiteraard niet (zie onder). Dat er bij de makers nog weinig bekendheid was met Suriname mag blijken uit het onderschrift bij een foto van een groepje indianen: ”Een Boschnegerkamp.”

________________________________

Beknopte geschiedenis der katholieke missie in Suriname. Door een Pater Redemptorist. [Adrianus Bossers]. Gulpen: Alberts, 1884. 364 pp.

Adrianus Bossers (Raamsdonk 1825- Paramaribo 1898) arriveerde in mei 1867 in Suriname om het katholieke zendingswerk te helpen opbouwen. Het boek van Bossers geldt nog steeds als een standaardwerk over de katholieke missie in Suriname. Het tragische is dat dit slechts een gedeelte is van zijn omvangrijke werk over Suriname, dat vanwege geldgebrek nooit is uitgegeven.

Wat dit boek direct interessant en lezenswaardig maakt is dat Bossers gebruik maakt van interessant archiefmateriaal zoals brieven van missionarissen. Vele kleine geschiedenissen die in de ‘grote geschiedschrijving’ over Suriname geen plek kregen heeft hij aan de vergetelheid ontrukt. Zo citeert hij uit een brief van Pater Wennekers van 5 maart 1821: “Ik heb gisteren den Directeur der plantage Toledo, waar ik die kinderen en de Creolen-mama gedoopt heb, gesproken. Toen ik hem naar Hanna, de Creolen-mama, vroeg, weidde hij sterk uit in den lof dier oude negerin, en zeide, dat hij zich niet genoeg over haar kon verwonderen ….. Tevoren moest zij schier elke week  om leugentaal, dieverij, luiheid enz. geslagen worden. Eertijds ten uiterste onwillig en onbuigzaam, doet zij nu alles gedwee. Dit laatste had ik reeds van de eigenaar zelven en van diens deugdzame dochter gehoord.” Plantage Toledo was eigendom van een rooms-katholieke Ier, Richard O’Ferrall.

Peerke Donders (uit: Een halve eeuw in Suriname 1866-1916)

Maar Bossers is zelf ook ooggetuige is van een belangrijk deel van de geschiedenis die hij beschrijft. Zo is hij een tijdgenoot van Petrus Donders. Over Donders schrijft hij o.a. : “In het bovengenoemd jaar 1868 begon de E.P. Donders het bekeeringswerk der Caraïben, een veel woester en wantrouwender volk, en meer aan den drank verslaafd dan de Arrowakken. De volwassenen zijn, om hunne onverschilligheid en bedorven zeden, minder voor den godsdienst toegankelijk”. Donders reist per tentboot door de Coppename, Wayombo en Nickerie. Een dergelijke reis duurde zeven of acht dagen. De bekeerpogingen van Donders vragen vele offers en inspanningen en zijn niet altijd vruchtbaar. Volgens Bossers hebben deze Indianen wel godsdienstige gevoelens maar ‘hunnen oude liefde voor een zwervend bestaan vernietigt al het goede’. De net door Donders bekeerde ‘indianen’ zijn naar de Corantijn vertrokken, op plek waar zij voor de missie onbereikbaar zijn.’

_______________________________

Leven van den eerbiedwaardigen Petrus Donders C.ss.R : apostel der Indianen en melaatsen in Suriname. N. Govers. Heerlen: Roosenboom, 1946. 350 pp. (45 jaren onder de Tropenzon).

In 1915 verscheen voor het eerst Leven van den eerbiedwaardigen dienaar Gods Petrus Donders, geschreven door N. Govers . In 1933 werd een herduk uitgeven waarbij als ondertitel werd toegevoegd: apostel der melaatschen in Suriname. Dertien jaar later verscheen bovengenoemde uitgave waarbij aan in de ondertitel nu ook ‘indianen’ werden meegenomen. Het boek kreeg ook een aparte omslagtitel mee: ‘45 jaren onder de Tropenzon’.

Carl Haarnack