OSO, tijdschrift voor Surinamistiek

Oso is het enige in Nederland uitgegeven tijdschrift dat geheel aan Suriname is gewijd. Het verschijnt twee keer per jaar en bevat artikelen over de talen die in Suriname gesproken worden, over Surinaamse letterkunde, over de boeiende geschiedenisvan het land en de diversiteit van zijn cultuur.

Wilt u een abonnement op dit tijdschrift, ga da naar  www.surinamistiek.nl/oso

 

 

Buku biedt de volgende oude nummers van Oso aan.  Heeft u belangstelling van een van deze nummers neemt u dan contact op met surinamica@gmail.com

 

jaargang 4 nummer 1, mei 1985

■Kabá en kaa in het Saramaccaan. Silvia Kouwenberg

■Nasalen in het Sarnami . Jnan H. Adhin

■De spelling van het Sranami en andere Surinaamse talen. Theo Damsteeg

■Werkwoordsvormen en zinsinleidende partikels in Sarnami verhalen. A.L. Bosch

■Problemen van Sarnami sprekers die Nederlands leren. M.A. Nabibaks

■Het Surinaams Javaans: een introduktie. Hein D. Vruggink

■De spelling van het Surinaams Javaans. Hein D. Vruggink

■Talen en hun uitdaging. Pieter Koen

■De oorsprong van de Kwinti is onduidelijk. J.B.Ch. Wekker

■Een merkwaardige koloniale erfenis: een en ander over Surinaamse familienamen. Wilfried Dierick

■Enkele chronogrammen uit Suriname. Wilfried Dierick

■Muskietenjacht. Eva Essed-Fruin

■Verslag Amsterdam Creole Workshop. Herman Wekker

 

jaargang 5 nummer 1, mei 1986

■Drie eeuwen Surinaamse geschiedenis in Nederland. Gert Oostindie

■De migratie van Surinamers naar de Nederlandse Antillen, 1920-1960. Leo F.S. Lutchman

■Kerk en staat in Suriname. J. van Raalte

■Het raadplegen van een geestenmeester. J. Schoffelmeer

■”Vormen” van Sarnami werkwoorden. Jnan H. Adhin

■In memoriam Dr. D.C. Geijskes (1907-1985). F.C. Bubberman

■Recensies: 1. Suriname 10 jaar Republiek. Benny Ch. Ooft (Peter Meel); 2. Surinaamse kinderen op school. Willem Koot, Varina Tjona-a-Ten, Petrien Uniken Venema (Henry Dors): 3. De Boni-oorlogen, 1757-1860. Marronage en guerilla in Oost-Suriname. W.S.M. Hoogbergen (Silvia de Groot); 4. De eerste Boni-oorlog, 1765-1778. Chris de Beet / De Boni’s in Frans Guyana en de Tweede Boni-oorlog, 1776-1793. W.S.M. Hoogbergen (Alex van Stipriaan); 5. Bonoeman, Rasta’s en andere Surinamers (J.M. Ferrier)

 

jaargang 5 nummer 2, december 1986 (Godsdiensten in Suriname en het proces van bekering)

■Zesde IBS-colloquium. De godsdiensten in Suriname en het proces van bekering: inleiding. Silva W. de Groot

■De Carïb-indianen aan de Wayombo en de missie. Wim P.A. Desserjer

■De reactie van stadscreolen op het christendom. Anne Marijke Spijkerboer

■Misi Hartmann, een leven als zendelinge in Suriname, 1826-1853. Maria Lenders.

■Het christendom en de Hindostanen in Suriname. Georg J. Ashruf

■De invloed van missie en zending op de integratie der Chinezen.W.L. Man A Hing.

■Historische fragmenten rond 18e-eeuwse zendingsposten in Suriname. Just B.Ch. Wekker

■Literaire migranten. Surinaamse auteurs en de Nederlandse Antillen. Wim Rutgers.

■Recensies

 

jaargang 6 nummer 1, mei 1987

***

jaargang 6 nummer 2, december 1987

***

jaargang 7 nummer 1, mei 1988

■R. Dobru: een maatschappelijke inhoud en zijn vorm. Michiel van Kempen

■Colonialism and the Author: Albert Helman’s “Hoofden van de Oayapok!”. H. van Neck Yoder

■De bacovencultuur met gouvernementssteun in de jaren 1905-1910. Adriaan van Putten

■Organisatie, sterkte en samenstelling van de Militie, 1724-1795. M.J. Lohnstein

■”Sa” en “o” in het Sranan. Wendela Wendelaar en Geert Koefoed

■De Hakka’s van Suriname. Aspecten van het verbale systeem van hun taal. Helen Chang, C.H. Eersel, W.L. Man A Hing

■Recensies: 1. Suriname geschiedenis in hoofdlijnen. S. Verschuren (S.W. Wolf); 2. Suriname: land in oorlog. P.W. Jansen (E. van Laar); 3. Het grote Anansi-boek. J. Ferrier / Anansi komt naar Nederland. V. Tjon A Ten / Anansi en die andere beesten. N. Lichtveld (Michiel van Kempen); 4. Oral Literature of the Trio Indians of Suriname (B.J. Hoff); 5. Vakbewegingen arbeidsverhoudingen inn Suriname. E.E. Campbell (S. Hira); 6. Werkboek taaldidaktiek voor studenten van het derde en vierde leerjaar van de Opleidingsinstituten voor Onderwijzeressen A. (J.H. Adhin);

 

 

jaargang 8 nummer 1, mei 1987

■Afscheid van Theo Damsteegt als hoofdredacteur (William Man A Hing

■Het Korps Zwarte Jagers in Suriname. Collaboratie en opstand II. Silvia W. de Groot

■Een speurtocht naar Anansi. Noni Lichtveld

■Het onstaan van het eigendomsrecht bij slaven in Suriname. Humphrey E. Lamur

■Vestigingen aan en ontvolking van de Boven-Commewijne. Just Wekker

■De zaak van Semire de antropofage: geregtshof te Suriname, 21 juni 1837. William Man A Hing

■Taalbeleid en taalemancipatie in Suriname sinds het Statuut (1954). Lila Gobardhan

■Overzicht van Suriname-collecties II

■Recensies: 1. Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname 1986-1988. T.S. Polimé en H.U.E. Thoden van Velzen (Peter Meel); 2. The Great Father and the Danger. Religious cults, material forces, and the collective fantasies in the world of the Surinamese maroons. H.U.E. Thoden van Velzen en W. van Wetering (S.W. de Groot); 3. Narrative of a five year Expedition against the Revolted Negroes of Suriname. Transcribed for the first time from the original 1790 manuscript. Edited by Richard and Sally Price (Wim Hoogbergen); 4. Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ben Scholtens (J. van Goor); 5. De Surinaamse literatuur 1970-1985, een documentatie. Michiel van Kempen (Wim Rutgers); 6. Tropische tribaden. R.A.J. van Lier  / Droomhuid. Joanna Werners (I. Phaf); 7. Louis Doedel, Surinaams Vakbondsleider van het eerste uur; een bronnenpublikatie. Ben Scholtens (J. van Goor); 8. Winti-religie. Een Afro-Amerikaanse godsdienst in Nederland. F.E.R. Derveld en H. Noordegraaf (H. Stephen); 9. Over de analogie tussen creolisering en vreemde-taalverwerving. H.Chr. Wekker (Ch.H. Eersel); 10. Antom de Kom, zijn strijd en ideeën. Abraham Behr Instituut (Gert Oostindie)

 

jaargang 8 nummer 2, december 1989 (Orale tradities)

■Orale tradities: een inleiding. Terry Agerkop

■Orale tradities, cosmologie en dagelijks leven bij de Indianen van Suriname. Edmundo Magaña

■Drie verhalen van de Lokono (Arawakken). Karin Boven, Mirjam van Nie, Britta Veth

■Orale tradities bij de creoolse stadsbevolking. O. Buyne

■Orale traditie bij de bosneger. André R.M. Pakosie

■Orale literatuur van de Hindostanen. R. Baldewsingh

■Javaanse volksverhalen, een eerste kennismaking. Hein Vruggink

■Orale tradities van Joden in Suriname. J.A. Samson

■Overzicht van Suriname-collecties III. Hein Vruggink en Bert Paasman

■De geleidelijke ontwikkeling van het Sranan. G.A.T. Koefoed

■Recensies: 1. Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. J. van Donselaar (Herman Wekker); 2. De Knuppel in het Doksenhok. Nieuwe Surinaamse verhalen. Deus ex Machina. M. van Kempen (Tom Rellum); 3. Mataprasad Tripathi (sampadak). Jit Narain ki Sarnami kavitaem (Theo Damsteegt)

 

jaargang 9 nummer 1, juni 1990

■Indiaanse geografische namen in Suriname en de overige Guyana’s. Just Wekker

■What’s in a name? Slavernij en naamgeving in Suriname tijdens de 18e en 19e eeuw. Alex van Stipriaan

■Surinaams-Chinese familienamen. William Man A Hing

■De Lawa-spoorweg: een voortijdige poging tot industrialisatie. Adriaan van Putten

■Een ongepubliceerd werkstuk van de Penards. J. van Donselaar

■Onderzoek op het gebied van de Surinaamse creolentalen: recente resultaten en toekomstperspectief. Pieter Muysken

■Woordenboek van het Surinaams-Nederlands: Woordenboek of inventaris? Renata de Bies

■Mutyama, Surinaams tijdschrift voor cultuur en geschiedenis. Geert Koefoed (recensie).

 

jaargang 10 nummer 1, juni 1991

■Op de onderste trede. Over vrije negers en arme blanken in Suriname 1730-1750. Ruud Beeldsnijder

■De eerste taalgids Sranan-Nederlands. Ingrid van Trier-Guicherit

■Bijbelvertalingen in het Sranan. Ch.H. Eersel

■Verjavaanste toponiemen. Hein Vruggink

■Surinaams plantage wezen: een kwestie van aantallen. Just Wekker

■Overzicht van Suriname-collecties IV. Lila Gobardhan, Bert Paasman, Hein Vruggink en Just Wekker.

■Recensies: 1. Roosenburg en Mon Bijou. Twee Surinaamse plantages, 1720-1870. Gert Oostindie (J.P. Siwpersad); 2. Hoor die tori! Surinaamse vertellingen. Samengesteld en ingeleid door Michiel van Kempen met medewerking van Jan Bongers (Wim Rutgers); 3. Hindoestaanse gezinnen in Nederland. G. Mungra (Peter Meel)